ADHD bij volwassenen

Auteur(s): Wijkstra, N.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

ADHD (attention defi cit hyperactivity disorder) is een ontwikkelingsstoornis die voorkomt bij zowel kinderen als volwassenen. Het is een klinische diagnose die gesteld wordt door een psychiater na het uitvoeren van zorgvuldige diagnostiek door middel van een anamnese, heteroanamnese, en ontwikkelingsanamnese.
Van belang is dat de klachten in de kindertijd aanwezig zijn en daarna als een rode draad door het leven van de patiënt lopen.
Er moet sprake zijn van disfunctioneren op meerdere belangrijke levensgebieden.
De kernsymptomen zijn hyperactiviteit, aandachtsproblemen en impulsiviteit; deze kunnen in verschillende mate aanwezig zijn. Behandeling is zowel medicamenteus als niet-medicamenteus mogelijk.
In de praktijk wordt vaak een combinatie van beide toegepast. Comorbiditeit komt veel voor bij patiënten met ADHD, het merendeel van hen heeft naast ADHD nog minstens één andere psychiatrische stoornis.
Dit is een aandachtspunt tijdens de diagnostiek en behandeling van deze patiëntengroep.

Editie 2, 2014 Download artikel

Inloggen