ADHD en ASS bij volwassenen

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) en autismespectrumstoornis (ASS) zijn niet gemakkelijk uit elkaar te houden en de uiting ervan kan beïnvloed worden door comorbide stoornissen. Onvoldoende (h)erkenning kan leiden tot ernstiger disfunctioneren en een lagere kwaliteit van leven. Daarnaast is er een verhoogd risico op de ontwikkeling van comorbide stoornissen. Door vroegtijdige herkenning van ASS en ADHD is ook vroegtijdige adequate behandeling mogelijk. Dit wordt van belang geacht, omdat het kan leiden tot klachtvermindering en verbetering van functioneren. Ook kunnen de secundaire gevolgen voor de cliënt en de omgeving zoveel mogelijk beperkt worden.

Editie 4, 2020 Download artikel Literatuur

Inloggen