ADHD én bipolair

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Het gezamenlijk voorkomen van ADHD en een bipolaire stoornis kan ernstige gevolgen hebben. Vroegherkenning van deze veelvoorkomende combinatie van psychische stoornissen is noodzakelijk, maar dat gebeurt in de dagelijkse praktijk onvoldoende. Stoornisspecifieke behandelrichtlijnen geven daarnaast onvoldoende handvatten voor een passende behandeling. In dit artikel wordt aan de hand van een casus de complexe procesdiagnostiek en totstandkoming van een geïntegreerde behandeling voor mensen met ADHD én een bipolaire stoornis beschreven.

Editie 2, 2019 Download artikel

Inloggen