Alcoholgebruiksruimten in de sociale verslavingszorg

Rubriek: Verslavingszorg
Verpleegkundige

In Nederland zijn de afgelopen jaren bij verschillende instellingen voor verslavingszorg alcoholgebruiksruimten ontwikkeld. In 2011 is er een landelijke richtlijn Alcoholgebruiksruimten verschenen.
Hierin worden een theoretisch kader en praktische handreikingen gegeven, aangezien de doelgroep zeer complex is en met meervoudige
problematiek kampt.

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen