Ambulante behandeling in forensische verslavingszorg

Auteur(s): Carla Aantjes en Hans Landman
Rubriek: Verslavingszorg
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Forensische verslavingszorg is de zorg die in een justitieel kader wordt geboden aan mensen met verslavingsproblematiek, vaak in combinatie met andere psychiatrische stoornissen en/of een verstandelijke beperking. Deze behandelingen zijn complex en veelzijdig. De (ambulante) behandeling is gericht op abstinentie, risicomanagement, het bevorderen, behouden of compenseren van de zelfredzaamheid van de cliënt en het voorkomen van delictrecidive.

Editie 3, 2019 Download artikel

Inloggen