Andere cultuur andere benadering

Auteur(s): Abali, K.

In de verslavingszorg hebben we regelmatig te maken met cliënten van allochtone afkomst. Een cliënt die opgegroeid is in een andere cultuur dan de Nederlandse cultuur formuleert zijn hulpvraag wellicht anders of uit zijn klachten op andere wijze. Een geëigende benadering kan zowel de hulpverlener als de cliënt helpen om gewenste resultaten te bereiken.

Dit artikel gaat over een Turkse cliënt die verslaafd is. De evidence die er is over behandeling en benadering bij verslaving zijn niet zomaar te generaliseren naar cliënten met een Turkse achtergrond. Aan de hand van een praktijkcasus wordt een best practice benadering beschreven van een Turkse cliënt en zijn naasten die geleid heeft tot het gewenste resultaat. Er worden aandachtspunten gegeven voor de benadering en behandeling van verslaafde cliënten met een Turkse achtergrond

Editie 2, 2013 Download artikel

Inloggen