Angstig en verslaafd aan lorazepam

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Angststoornissen zijn de meest voorkomende psychische stoornissen op latere leeftijd en brengen veel lijdensdruk met zich mee. Een angststoornis is de belangrijkste indicatie voor het gebruik van benzodiazepinen. Van de ouderen gebruikt 12 tot 31% benzodiazepinen. Vrouwen met een angststoornis lopen daarbij het grootste risico op afhankelijkheid. Chronisch benzodiazepinegebruik is slecht behandelbaar bij ouderen vanwege de vaak onderliggende problematiek zoals angst. Dit artikel beschrijft het proces om een effectieve behandeling te realiseren voor afbouw van benzodiazepinen bij comorbide angstklachten.

Editie 1, 2018 Download artikel

Inloggen