Angststoornissen

Auteur(s): Wenning, H. en Schaap, I.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Er is sprake van een angststoornis wanneer de angst het dagelijks functioneren beperkt. Er zijn verschillende angststoornissen, maar de belangrijkste symptomen bij alle angststoornissen zijn: angst, lichamelijke reacties bij blootstelling aan de angstopwekkende prikkel, vermijding en preoccupatie.
De behandeling is in eerste instantie altijd gericht op genezing en kan globaal ingedeeld worden in drie soorten interventies: eerste-, tweede- en derde-stap interventies. Afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en eerdere behandelingen, zullen de patiënt en de behandelaar hieruit een keuze maken. Het is van groot belang familie en/of directbetrokkenen bij alle interventies te betrekken.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen