Antipsychotica, terug naar de realiteit

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Als je psychotisch wordt, verandert je realiteit. Antipsychotica zijn effectieve medicijnen in de behandeling van een psychose.
Alle antipsychotica bezetten in meerdere of mindere mate de dopaminereceptoren in de hersenen. De werking en bijwerkingen kunnen van persoon tot persoon verschillen. Bijwerkingen als bewegingsstoornissen, metabole stoornissen en seksuele bijwerkingen komen het meest voor bij het gebruik van antipsychotica.
Er is veel mogelijk in de behandeling van bijwerkingen, met name als deze tijdig worden herkend. De polikliniek bijwerkingen van ggz Centraal is een expertisecentrum op het gebied van somatische complicaties van psychofarmaca. In de polikliniek bijwerkingen is de Somatische Mini-Screen (sms) ontwikkeld. Dit is een nieuw screeningsinstrument dat een korte, globale screening van somatiek, leefstijl en bijwerkingen geeft. Hiermee kan met een minimale belasting, snel en zeer vroegtijdig de kans op somatische risico’s en bijwerkingen betrouwbaar worden ingeschat.

Editie 4, 2014 Download artikel

Inloggen