Autisme bij kinderen

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een autismespectrumstoornis (ASS) is een ontwikkelingsstoornis met beperkingen in sociaalcommunicatieve vaardigheden en stereotiep, rigide gedrag. ASS komt volgens de recentste inzichten voor bij 1% van de kinderen en heeft grote beperkingen tot gevolg op het gebied van de ontwikkeling en het persoonlijk en maatschappelijk functioneren. In dit artikel wordt besproken welke elementen deel uitmaken van de diagnostiek en welke fasering is aan te brengen in de behandeling. Leidend hierbij zijn de huidige richtlijnen voor diagnostiek en behandeling van ASS bij kinderen.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen