Behandeling bij chronische depressie; CBASP

Auteur(s): Aletta Oosterveld
Rubriek: Interventies
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Er is een specifieke behandelvorm ontwikkeld voor patiënten met een chronische depressie: het Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (CBASP). Deze behandeling wordt in het Universitair Psychiatrisch Centrum van het UMC in Groningen gegeven. De verpleegkundige discipline speelt hierin een belangrijke rol. De verpleegkundigen zijn opgeleid als cognitief-gedragstherapeutisch werkers en voeren gezamenlijk met een gezondheidszorgpsycholoog de groepsbehandeling uit. Daarnaast werken zij aan de randvoorwaarden om deze behandeling vorm te geven. In het nazorgtraject, dat uit individuele gesprekken bestaat, nemen zij ook de zorg voor een deel van de patiënten op zich. In dit artikel wordt een korte uitleg gegeven over de CBASP-methode.

Editie 3, 2016 Download artikel

Inloggen