Behandeling bij ketaminemisbruik

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Ketaminemisbruik is een groeiend probleem en heeft regelmatig grote urologische problemen tot gevolg. Het stoppen met het gebruik van ketamine is een belangrijk element in relatie tot (lichamelijk) herstel. De verpleegkundige diagnostiek kan een belangrijke bijdrage leveren aan het in kaart brengen van gezondheidsproblemen en het bevorderen van de kwaliteit van leven. 

Editie 1, 2024 Download artikel Literatuur

Inloggen