Benzodiazepinen

Rubriek:

Benzodiazepinen zijn veelgebruikte psychofarmaca. Ze kunnen onder andere worden ingezet bij de kortdurende behandeling van slaapstoornissen, angst- en paniekstoornissen.

De farmacokinetische eigenschappen bepalen of een middel geschikter is als slaapmiddel of als anxiolyticum. In de praktijk worden benzodiazepinen vaak chronisch gebruikt. De bijwerkingen vormen niet alleen bij ouderen maar ook bij volwassenen een risico.

Het zorgvuldig evalueren van de werkzaamheid en afbouwen en staken indien er geen indicatie is, zouden vaker moeten gebeuren. In dit artikel worden de eigenschappen, de toepassingen en de risico’s van benzodiazepinen besproken.

Editie 2, 2012 Download artikel Literatuurlijst

Inloggen