Betekenis geven aan een psychotische ervaring

Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Psychotische ervaringen kunnen worden geluxeerd en/of psychotische decompensatie kan vervroegd worden door het gebruik van cannabis. Psychotische ervaringen kunnen een religieuze inhoud en betekenis hebben. Ondanks de reële risico’s die gekoppeld zijn aan persisterende psychotische klachten kan een patiënt deze klachten als positief en waardevol beleven. Dan is aansluiten bij de belevingswereld van de patiënt van belang.

Editie 3, 2023 Download artikel

Inloggen