Bijwerkingen van tricyclische antidepressiva bij ouderen

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Tricyclische antidepressiva (TCA) hebben verschillende bijwerkingen, waaronder anticholinerge bijwerkingen, sedatie, orthostatische hypotensie, verminderde cognitie en vallen. Deze bijwerkingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals veranderde farmacokinetiek of -dynamiek bij ouderen, interacties met andere geneesmiddelen of farmacogenetica. Het vroegtijdig herkennen van bijwerkingen is van belang om het veilig geneesmiddelgebruik bij ouderen te kunnen handhaven. Vallen kan bijvoorbeeld worden voorkomen wanneer orthostatische hypotensie of sedatie als gevolg van TCA-gebruik wordt onderkend.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen