Bipolaire stoornissen: een overzicht

Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Bipolaire stoornissen vormen een groep stemmingsstoornissen die zich kenmerken door het afwisselend optreden van manische, hypomanische en depressieve episodes. Het klinisch beeld kan variëren van het hebben van weinig symptomen en goed psychosociaal functioneren, tot continue stemmingswisselingen, restsymptomen en functionele beperkingen. Dit maakt de diagnostiek uitdagend, en vergt van de begeleiding veel creativiteit en flexibiliteit. De belangrijkste twee pijlers van de behandeling zijn medicatie en psychosociale interventies. De behandelsetting is veelal ambulant, maar soms ook (tijdelijk) klinisch. In een multidisciplinair team met psychiaters en psychologen vervullen verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten (VS) een essentiële rol in de begeleiding en behandeling van patiënten met een bipolaire stoornis. Dit artikel beoogt een actueel overzicht te geven van het klinisch beeld, de behandeling, somatische aspecten en relevante aandachtspunten voor de verpleegkundigen en VS. Referentie 2 en 3 zijn de voornaamste referenties die zijn geraadpleegd.

Editie 1, 2017 Download artikel

Inloggen