Camouflagegedrag bij vrouwen met ASS

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Autismespectrumstoornissen (ASS) bij meisjes en vrouwen worden vaak pas laat herkend. Een bekende oorzaak hiervan is dat zij, meer dan jongens en mannen, geneigd zijn om de eigen tekortkomingen in de sociale interactie te camoufleren. Dit doen zij door het gedrag van anderen te kopiëren en zich sociaal wenselijk op te stellen. Hierdoor blijven de kenmerken van ASS bij meisjes en vrouwen vaak lang onopvallend. Camouflagegedrag zorgt echter voor overvraging van zichzelf, hogere verwachtingen van anderen en onvoldoende afstemming met de eigen behoeften. Op den duur kan dit leiden tot emotieregulatieproblemen, gevoelens van angst, depressie, een verstoorde identiteitsontwikkeling en suïcidaliteit.

Editie 4, 2021 Download artikel Literatuur

Inloggen