Chronisch alcoholmisbruik bij mensen met een licht verstandelijke beperking

Verpleegkundige

De scheidslijn tussen eigen autonomie en bestwil is bij mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en chronisch overmatig alcoholgebruik lastig te trekken.
Enerzijds vragen hulpverleners en andere betrokkenen meer mogelijkheden tot ingrijpen, anderzijds wil men ook deze groep ruimte geven eigen keuzes te maken, terwijl de mogelijkheden tot gedwongen ingrijpen beperkt of niet toereikend zijn.
Dit artikel gaat in op dit dilemma en de rol van de verpleegkundige hierin. Daarbij komt een aantal maatregelen aan bod om de belangen van de patiënt met LVB te beschermen.

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen