Chronische pijn in de ggz

Pijnklachten komen veel voor bij patiënten met een depressieve of angststoornis. Deze pijnklachten beïnvloeden de behandeling op een negatieve wijze, waardoor het belangrijk is de pijnklachten goed te behandelen. Diverse methoden zijn hiervoor beschikbaar, zoals Problem Solving Treatment, cognitieve gedragstherapie, Eye Movement
Desensitization And Reprocessing, en medicatie. Deze behandelvormen, of onderdelen daarvan, staan ook een verpleegkundige ter beschikking om er gebruik van te maken. Met behulp van meetinstrumenten kunnen de pijnklachten in kaart gebracht worden. Voor een goed resultaat van de behandeling is het van belang dat de nadruk ligt op zowel de psychische klachten als de pijnklachten.

Editie 4, 2013 Download artikel

Inloggen