Clozapine; een bijzonder antipsychoticum

Auteur(s): Bogers, J.
Rubriek: Farmacotherapie

Clozapine is bijzonder effectief voor patiënten met schizofrenie die niet voldoende antipsychotisch reageren op andere antipsychotica. Clozapine heeft bovendien nog andere indicaties. De bijwerkingen bepalen het beperkte gebruik van clozapine, vooral omdat de bijwerkingen extra controles vereisen. Sommige bijwerkingen zijn gevaarlijk.


Het meest bekend in die zin is wel de agranulocytose, een tekort aan granulocyten, waardoor de patiënt vatbaar wordt voor infecties, zonder er weerstand tegen te kunnen bieden. Omdat clozapine voor een specifi eke doelgroep bovenmatig effectief is, geldt ook dat die patiënten recht hebben op een behandeling met clozapine. Clozapine wordt nog niet voldoende gebruikt, zo wijzen prescriptiecijfers uit. Verpleegkundigen hebben een belangrijke taak zowel bij het motiveren van patiënten voor clozapinegebruik als bij het signaleren van bijwerkingen.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen