Op diverse werkplekken blijkt behoefte en noodzaak om op een efficiënte manier informatie te raadplegen over het proces van complex klinisch redeneren en hoe dit toe te passen in de praktijk. Dit artikel beoogt praktisch te ondersteunen bij het complex klinisch redeneren binnen het expertisegebied van de verpleegkundig specialist GGZ. Hierbij wordt gebruikgemaakt van praktische instrumenten en tekstformats, zoals de ICF, NANDA, NOC en NIC. Het gebruik van ICF, NANDA, NOC en NIC is in de dagelijkse praktijk tevens relevant voor verpleegkundigen. Dit artikel biedt handvatten om een gemeenschappelijke taal te gebruiken die aansluit bij het herstelproces van cliënten.

Editie 3, 2023 Download artikel Literatuur

Inloggen