Cultuursensitief werken

Auteur(s): Simon Groen, en Beniam Nigus,
Verpleegkundige

In de Diagnostic and Statistical Manual for Mental Disorders (DSM) is er toenemend aandacht voor cultuur. Het mag in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) inmiddels bekend worden verondersteld dat cultuur van invloed kan zijn op de ziektebeleving, de klachtenpresentatie en het hulpzoekgedrag van patiënten uit verschillende landen. De diversiteit van de patiëntenpopulatie in de GGZ wordt steeds groter. Het lijkt dus van cruciaal belang voor de diagnostiek en het verlenen van passende zorg om rekening te houden met de culturele achtergrond van patiënten. Aan de hand van een gevalsbeschrijving met de inzet van een cultureel interview wordt in dit artikel uitgelegd op welke wijze een cultuursensitieve benadering in de praktijk kan worden gebracht.

Editie 2, 2020 Download artikel

Inloggen