De combinatie psychiatrie en hersenletsel

Auteur(s): Hans van Dam
Rubriek: Ziektebeeld
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De combinatie hersenletsel en psychiatrie komt frequent voor en stelt hulpverleners voor ingewikkelde zorg- en begeleidingsvragen. De grondslag van veranderd gedrag kan bepalend zijn voor interventies in behandeling en begeleiding. Dit artikel schetst de verwevenheid, wederzijdse beïnvloeding en noodzakelijke ordening in achtergronden van de complexe veranderingen in gedrag en emotieregulering. Op basis hiervan volgt een aanzet voor een passende benadering.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen