De ins en outs van insulinetherapie

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige

Bij de behandeling van insuline is het belangrijk om in insulineprofi elen te kunnen denken. Daarbij is het van belang om rekening te houden met de mogelijkheden en situatie van de patiënt. Door toedienen van insuline wordt geprobeerd de fysiologische situatie zo goed mogelijk na te bootsen in het lichaam om het welbevinden van de patiënt te vergroten en de risico’s op complicaties terug te dringen.
In de GGZ zorgen sommige psychofarmaca voor gewichtstoename en een grotere kant op metaboolsyndroom en diabetes. In dit artikel daarom aandacht voor de belangrijkste interacties tussen psychofarmaca en insuline.

Editie 2, 2014 Download artikel Tabel 3

Inloggen