De meerwaarde van zorgvuldige screening bij een ‘oude bekende’

Een man met fors alcohol- en drugsgebruik meldt zich opnieuw aan bij de verslavingszorg (VZ), nadat hij eerdere behandelingen voortijdig had afgebroken.

Bij intake met de MATE (zie kader) blijkt patiënt moeilijkheden op meerdere gebieden te ondervinden. Hij heeft problemen op zijn werk, doordat hij afspraken niet nakomt en zich agressief gedraagt. Het agressieve gedrag wordt sterker als hij heeft gebruikt.

Daarnaast zijn er problemen in de huishouding, administratie en sociale omgeving. Hoewel eerdere behandelingen weinig succesvol waren, wil patiënt toch werken aan abstinentie van cocaïne en heroïne en het gecontroleerd gebruiken van cannabis.

In dit artikel wordt duidelijk hoe een zorgvuldige intake en diagnostiek bij deze complexe patiënt uiteindelijk leiden tot een geslaagde behandeling.

Editie 1, 2013 Download artikel

Inloggen