De persisterende waarneemstoornis door hallucinogenen

Auteur(s): Arjen Neven en Jeffry Lek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

 De persisterende waarneemstoornis door hallucinogenen (hallucinogen persisting perception disorder; HPPD) is een relatief onbekende aandoening, waarbij herbelevingen of flashbacks optreden na een periode van gebruik van drugs.1 LSD is het meest bekende voorbeeld, maar de flashbacks kunnen ook voorkomen na gebruik van ketamine, paddo’s, XTC of cannabis (tabel 1).2,3,4 De symptomen worden beschreven als repercepties van visuele symptomen die optraden tijdens het gebruik van het hallucinogeen.1 Hiermee wordt bedoeld dat verschijnselen die ten tijde van de trip worden ervaren, worden herbeleefd op een later tijdstip in abstinente toestand. In de DSM-5 wordt de stoornis beschreven onder code 292.89 (tabel 2).5 De symptomen dienen langer dan enkele dagen na het gebruik van het middel aanwezig te zijn1 en worden meestal, maar niet altijd, herkend van eerdere intoxicaties. Voorbeelden van symptomen passend bij HPPD worden vermeld in tabel 3. Voor zover bekend is er geen richtlijn over HPPD.

Editie 3, 2017 Download artikel

Inloggen