De stemmenpoli

Auteur(s): Dam, M. van en Visser, L.
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De stemmenpoli in het UMC Utrecht voorziet in een behandeling voor mensen die stemmen horen. De behandeling neemt één dag in de week in beslag en bestaat uit een groepsbehandeling, psycho-educatie, individuele behandeling en psychomotorische therapie (PMT).
Stemmen horen kan bij verschillende ziektebeelden voorkomen blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Dit betekent dat er een diversiteit is aan mensen die op de stemmenpoli worden behandeld.
Uit de praktijk blijkt dat er bij veel patiënten van de stemmenpoli sprake is van comorbiditeit van zowel as I- als as IIstoornissen.
De ervaring leert dat het regelmatig voorkomt dat de hulpvraag van patiënt in de loop der tijd verandert: de behandeling van stemmen staat niet meer op de voorgrond, maar andere problematiek komt naar voren. Tijdig stoppen van een behandeling en de patiënt de eigen regie teruggeven op het moment dat er vaardigheden en kennis aanwezig zijn, kan een patiënt soms juist ten goede komen.

Editie 2, 2014 Download artikel

Inloggen