De ziekte van Huntington

Auteur(s): Duijn, E. van

De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening met bewegingsstoornissen, psychiatrische stoornissen en cognitieve achteruitgang. De ziekte is niet te genezen. Vooral depressie, prikkelbaarheid, apathie en in mindere mate dwangklachten komen bij patiënten met de ziekte van Huntington vaker voor dan in de algemene populatie.

Omdat de psychiatrische stoornissen potentieel behandelbare aandoeningen zijn, is het belangrijk om alert blijven op het ontstaan van psychiatrische stoornissen en deze adequaat te behandelen. Daarnaast is ondersteunende begeleiding van patiënten en hun familie noodzakelijk. Met een goed samenwerkend multidisciplinair team kan een opname in een verpleeghuis mogelijk worden uitgesteld.

Editie 3, 2013 Download artikel

Inloggen