Delier

Auteur(s): Welschen, P. en Roeleven, L.

Acuut ontstane verwardheid bij ouderen komt veel voor in het algemeen ziekenhuis, maar kan ook thuis voorkomen. Een lichamelijk zieke patiënt die hierbij acuut verward is, heeft een delier tot het tegendeel is bewezen.

Dit geldt zeker voor oudere patiënten. Een delier is een ontregeling van de hersenen veroorzaakt door een lichamelijke aandoening of door het gebruik van bepaalde medicijnen.

Dit artikel bespreekt de casus van een thuiswonende 87-jarige man die een delier doormaakt. In dit artikel worden specifieke delieren, zoals het alcoholonttrekkingsdelier, niet besproken.

Editie 2, 2012 Download artikel

Inloggen