Het aantal mensen dat te maken krijgt met dementie zal de komende jaren fors stijgen. Mensen met dementie hebben op termijn vrijwel allemaal een toenemende behoefte aan zorg en begeleiding. Hierdoor ondervindt niet alleen de dementiepatiënt zelf de gevolgen van de ziekte, maar geldt dit ook voor de partner en kinderen.
Kennis van de beïnvloedende factoren, de behandelwijze en de mogelijkheden voor benadering en ondersteuning, kunnen een belangrijke bijdrage leveren om de patiënt en mantelzorgers te helpen leven met de gevolgen van dementie.
De ervaren kwaliteit van leven is hierbij een belangrijk uitgangspunt. Het is daarom van belang (uiteraard in zorgvuldig overleg en communicatie met patiënt en betrokken zorgsysteem) bij de medische behandelkeuze (zoals ingrijpende operaties of reanimatie) weloverwogen te beoordelen welke kwaliteit er met de verwachte uitkomst gewonnen wordt en alleen die diagnostiek te laten plaatsvinden die ook werkelijk behandelopties biedt.

Editie 3, 2014 Download artikel

Inloggen