Depotantipsychotica anno 2015, een verpleegkundig perspectief

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige

Het consequent innemen van medicijnen is voor vrijwel iedereen lastig. Het wordt nog lastiger wanneer medicijnen langdurig moeten worden gebruikt. Voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, zoals psychosegevoeligheid (i.c. schizofrenie), zijn lang werkende intramusculaire medicijnen ontwikkeld. Deze medicatievorm is bekend onder
de naam depotantipsychotica oftewel antipsychotica LAI (Long Acting Injectable).
Een belangrijk doel van deze toedieningsvorm is het verhogen van de medicatietrouw, omdat door deze toedieningsvorm de dagelijkse inname van antipsychotica niet wordt vergeten. Symptomen keren daardoor minder snel terug.
In dit artikel komen de volgende onderwerpen aan de orde: de achtergrond van het ontwikkelen van lang werkende antipsychotica, de in Nederland beschikbare preparaten anno 2015 en belangrijke aspecten voor het gebruik vanuit verpleegkundig perspectief. Uitgebreide achtergrondinformatie is te vinden in het leerboek Depot antipsychotica, een multidisciplinaire benadering.1

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen