Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag

Auteur(s): Barbara Stringer
Rubriek: Casuïstiek
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

De generieke module Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag (DBSG) omschrijft op hoofdlijnen waaraan goede zorg voor patiënten met suïcidaal gedrag moet voldoen. Deze generieke module wordt samen met de multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag uit 2012 gebruikt. In dit artikel ligt het accent op de meest relevante aspecten voor de verpleegkundige beroepsuitoefening: signaleren, inschatten, begeleiden en behandelen van suïcidaal gedrag.

Editie 4, 2019 Download artikel

Inloggen