Digitale begeleiding bij RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland

Verpleegkundige

RIBW Zaanstreek Waterland West-Friesland (de RIBW, Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) zet sinds 2013 digitale begeleiding in als aanvullende werkwijze op de traditionele huisbezoeken. Cliënten hebben een iPad in bruikleen van de organisatie. De applicatie FaceTime zorgt voor het digitaal beeldcontact tussen cliënt en begeleider. Digitale begeleiding leidt soms tot minder face-to-facecontact, maar dat is niet per defi nitie het uitgangspunt. De organisatie streeft naar een optimale begeleidingsmix van huisbezoeken en digitale ondersteuning voor de cliënt. Cliënten die gebruikmaken van deze vorm van ondersteuning ervaren veel voordelen, zoals meer flexibiliteit bij korte FaceTimecontacten en het vergroten van zelfredzaamheid met optie tot direct contact, indien nodig.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen