ECG in de verslavingszorg

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een elektrocardiogram (afgekort ECG) is een registratie van de elektrische activiteit van het hart. Een spiercel trekt samen onder invloed van natrium- (Na+), kalium- (K+) en calciumionen (Ca2+), die heen en weer door de celmembraan worden getransporteerd.
Een ECG kan informatie geven over de regelmaat, frequentie, geleidingstijd en de ectopische activiteit (niet vanuit de sinusknoop ontstane prikkels). Als de patiënt psychoactieve stoffen en/of bepaalde (voorgeschreven) psychofarmaca gebruikt, kan dit aanleiding geven tot geleidingsstoornissen die op een ECG waarneembaar zijn.
Deze afwijkingen kunnen levensbedreigende ritmestoornissen (aritmieën) tot gevolg hebben. In dit artikel wordt uw kennis vergroot over de meerwaarde van een ECG voor de start en tijdens de monitoring van een medicamenteuze behandeling in de verslavingszorg.

Editie 1, 2014 Download artikel

Inloggen