ECT bij resistentie clozapine

Auteur(s): Jasper Zantvoord
Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In Nederland zijn 13.000-21.000 patiënten met schizofrenie clozapineresistent. Deze patiënten zijn niet goed te behandelen met antipsychotica en ook een aanvullende behandeling met clozapine biedt geen uitkomst. Zij blijven ondanks deze behandelingen last houden van positieve (o.a. hallucinaties, wanen), negatieve (o.a. verlies van motivatie, affectvervlakking) psychotische symptomen en cognitieve symptomen (o.a. verminderde aandacht en concentratie), waardoor het dagelijks functioneren verstoord is. Voor een deel van deze patiënten biedt behandeling met elektroconvulsietherapie (ECT) perspectief.

Editie 1, 2019 Download artikel

Inloggen