Een Collaborative Care programma voor patiënten met (ernstige) persoonlijkheidsstoornissen

Rubriek: Interventies
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

In dit artikel wordt het Collaborative Care programma toegelicht.
Dit programma is ontwikkeld voor de begeleiding en behandeling van patiënten met een ernstige persoonlijkheidsstoornis die langdurig in zorg zijn.
Verpleegkundigen vervullen binnen dit CCP een prominente rol.

Editie 1, 2015 Download artikel

Inloggen