Eerstekeus ADHD-medicatie bij volwassenen

Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

ADHD komt voor bij 2,5-5% van de volwassenen. ADHD is een complexe aandoening vanwege de chroniciteit en veelvoorkomende comorbiditeit. Farmacotherapie is een van de meest effectieve behandelvormen, in combinatie met psycho-educatie en cognitieve gedragstherapie. De eerstekeusmiddelen voor ADHD bij volwassenen zijn stimulantia. Dit artikel geeft een praktisch overzicht van het voorschrijven van stimulantia en waarmee rekening te houden in de praktijk.

Editie 1, 2024 Download artikel Literatuur

Inloggen