Epilepsie met focus op psychische en psychiatrische comorbiditeit

Auteur(s): Marion van Ool
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Epilepsie is een neurologische aandoening met diverse uitingsvormen, onder andere afhankelijk van de plaats van de storingen in de hersenen. De symptomen van de aanvallen die daardoor ontstaan kunnen uiteenlopen van geen tot een korte afwezigheid, zonder of met motorische bewegingen, verwardheid, en bewusteloosheid bij aanvallen die gepaard gaan met vallen, stijfkramp en schokken. Medicatie, anti-epileptica (AE), kan helpen de aanvallen te verminderen of te stoppen. De gevolgen van de epilepsie kunnen grote impact hebben op het psychisch functioneren. Aanvallen komen vaak onverwacht en kunnen levensbedreigend zijn, waardoor de psychosociale belasting groot is. (Post)psychotische symptomen kunnen gerelateerd zijn aan de epilepsie, maar er ook los van staan. De comorbiditeit bij epilepsie is zeer divers. De verpleegkundige heeft een belangrijke rol in de aanvalsbeschrijving, het signaleren van comorbiditeit en in het ondersteunen van het zelfmanagement van de patiënt (en diens naasten).

Editie 2, 2016 Download artikel

Inloggen