Erfelijke vormen van mammacarcinoom

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Wanneer je te horen krijgt dat je kanker hebt, is de veronderstelling vaak dat je hieraan komt te overlijden. Door de vroege opsporing en de toename aan betere behandelmogelijkheden zijn de overlevingskansen bij veel soorten kanker de afgelopen jaren echter sterk toegenomen. Wist u dat ongeveer 5-10% van veelvoorkomende vormen van kanker, zoals borst- en darmkanker, erfelijk is bepaald? In veel gevallen betreft dit een autosomaal dominante overerving, wat betekent dat de kinderen van de aangedane ouder 50% kans hebben om de aanleg te erven. De afwijking kan door zowel vrouwen als mannen worden doorgegeven. In dit artikel wordt verder ingegaan op erfelijke afwijkingen specifi ek voor vrouwen met
mammacarcinoom (borstkanker) en de daarmee gepaard gaande gevolgen.

Editie 2, 2017 Download artikel

Inloggen