Steeds vaker nemen GGZ-instellingen voormalige cliënten aan in de functie van ervaringswerker. De GGZ ziet hen als mogelijk antwoord op de recente uitdagingen waar de GGZ voor staat. Waar ervaringswerkers hun intrede doen, zijn alle betrokken partijen genoodzaakt na te denken over veranderingen van voorheen vertrouwde rollen en verantwoordelijkheden. Dit zorgt voor onzekerheid op de werkvloer. Verbetering van de inzet van ervaringswerkers is aan te raden zowel op uitvoerings- als beleidsniveau. Dit artikel is gebaseerd op informatie uit twee recente onderzoeken, en beschrijft de gevolgen van de komst van ervaringswerkers voor de GGZ-praktijk. De auteurs beogen met dit artikel meer inzicht te geven in deze relatief nieuwe ontwikkeling.

Editie 1, 2016 Download artikel

Inloggen