Ethische overwegingen bij gedwongen opnamen bij aandoeningen zoals Korsakov

Verpleegkundige

Patiënten zonder ziekte-inzicht zijn in staat om over de eigen situatie te praten vanuit hun eigen logica en met eigen wensen en verlangens. De informatie die zij geven is onder andere gebaseerd op persoonlijke subjectieve kennis. Deze kennis sluit niet altijd aan bij de kennis van de zorgprofessional. Door goed te luisteren naar de verhalen van patiënten, de pijn te zien en de ervaringen te interpreteren, kunnen zorgprofessionals het unieke en het individuele perspectief van patiënten beter herkennen en de zorg hierop aansluiten. Hiervoor is het noodzakelijk dat zorgprofessionals zich bewust zijn van de ongewenste effecten van rigide toegepaste institutionele regels. Soms is het nodig af te wijken van deze regels. Er ontstaat dan ruimte om meer aandacht te schenken aan individuele behoeften, de pijn van de patiënt en voor een waardering van alle verschillende perspectieven op de zorgsituatie. Het is waarschijnlijk dat dit het vertrouwen van patiënten in de zorg vergroot. Het inzetten van de eigen (subjectieve) kennis van de cliënt zonder ziektebesef kan toch voor enige mate van samenwerking en tevredenheid zorgen.

Editie 4, 2016 Download artikel Aanvullende literatuur

Inloggen