Evidenced-based verpleegkunde in de acute psychiatrie is mogelijk

Auteur(s): Sande, R. van de
Verpleegkundige

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de achtergronden, praktische bruikbaarheid en de uitdagingen bij twee verschillende wetenschappelijk geëvalueerde benaderingen, die van belang zijn voor verpleegkundigen in klinieken voor acute psychiatrie. Het betreft hier effectstudies op twee verschillende domeinen om een crisisperiode met een patiënt veilig en herstelgericht door te komen.
Hierbij wordt de focus enerzijds gericht op een systematiek voor frequente kortetermijn risico-evaluatie via gestructureerde verpleegkundige observaties (Crisis Monitor) en anderzijds op de toepassing van een psychosociale de-escalatie interventie toolkit om binnen veilige kaders het therapeutisch rendement op acute-opname units te optimaliseren (het Britse Safewards-model). Beide benaderingen zijn op een solide manier wetenschappelijk geëvalueerd en beschikken ook over uitgebreide praktische handreikingen, trainingmateriaal en hulpmiddelen om de implementatie te ondersteunen. Op deze manier kan evidence-based practice in de acute klinische psychiatrie terrein winnen in de hectiek van alledag in Nederland. De kansen en valkuilen hierbij worden ook belicht.

Editie 3, 2015 Download artikel

Inloggen