FACT-schaal Jeugd herzien

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Flexible Assertive Community Treatment (FACT) kent zijn oorsprong in de behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) en de eerste modelgetrouwheidsschalen waren op die doelgroep van toepassing. Een eerste modelbeschrijving en modelgetrouwheidsschaal voor jeugdigen met complexe (psychiatrische) problematiek ontstond in 2014. De recente transitie van het sociaal domein, de introductie van de Jeugdwet en de transformatie van de GGZ maakten een herziening noodzakelijk van het toetsen, verbeteren en evalueren van FACT-jeugdteams. Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en inhoud van de nieuwe FACTs-Jeugd 2020 voor verpleegkundigen in een FACT-team om een bijdrage te kunnen leveren aan kwaliteitsverbetering.

Editie 4, 2020 Download artikel

Inloggen