Farmacogenetica: DNA-informatie voor medicatie op maat

Auteur(s): Ron van Schaik
Rubriek: Farmacotherapie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Geneesmiddeltherapie is een groot goed. Toch zijn er aanzienlijke problemen: bijwerkingen van medicijnen veroorzaken 5-7% van alle ziekenhuisopnamen. Als het gaat over effectiviteit, blijkt maar 25-60% effectief. Dat mensen verschillend reageren op medicatie blijkt grotendeels vast te liggen in het DNA. Door het uitvoeren van een farmacogenetische analyse is medicatie op maat nu echter voor iedereen mogelijk.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen