Farmacotherapie bij crackverslaving

Auteur(s): Mascha Nuijten
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Uit de Nederlandse CATCH-studie, evenals uit internationale onderzoeken, blijkt dat – mits goed ingenomen – medicijnen met een stimulerende werking betere effecten laten zien met betrekking tot het crack-cocaïnegebruik en dat een agonistische behandeling de toekomst heeft. Bij het toepassen van strategieën voor goede medicatietrouw is er een belangrijke taak voor de verpleegkundig specialist weggelegd.

Editie 4, 2017 Download artikel

Inloggen