Forensische High en Intensive Care (FHIC)

Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Forensische high & intensive care (FHIC) is een afdeling waar zorg geboden wordt aan patiënten in crisis. FHIC wordt vormgegeven in een open leef- en werkklimaat, gericht op groei, contact, ondersteuning en het voorkómen van repressie en dwangtoepassingen.
Centraal in de zorg die geboden wordt staat het opbouwen en onderhouden van contact. Binnen tien forensische instellingen, waaronder de Forensische Psychiatrische Kliniek (FPK) Assen, GGZ Drenthe wordt gewerkt met het FHIC-model. Dit artikel gaat in op de ervaringen die het afgelopen jaar binnen FPK Assen zijn opgedaan en op een aantal essentiële aspecten uit het FHIC-werkboek. De verpleegkundige speelt een belangrijke rol op een FHIC.

Editie 3, 2018 Download artikel

Inloggen