Fouilleren bij vrijwillige opname?

Auteur(s): Paulien Spieker

Als een cliënt vrijwillig is opgenomen in de psychiatrie, hoe ver mag en kun je dan als verpleegkundige gaan om je cliënt tegen zichzelf te beschermen? Mag de cliënt zijn eigen medicatie beheren? Mag de cliënt op zijn kamer scherpe voorwerpen hebben als er een geschiedenis is van automutilatie?

Een lastig onderwerp, omdat de cliënt recht heeft op zijn privacy en lichamelijke integriteit.

Editie 1, 2012 Download artikel

Inloggen