Functioneel herstel en zelfregulatie in de psychische gezondheidszorg. De rol van verpleegkundige?

Auteur(s): Stel, J. van der
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Herstel en zelfregulatie zijn belangrijke thema’s voor de psychische gezondheidszorg.
Verpleegkundigen hebben op dit vlak een functie die van belang is, mits aan hen geijkte methodieken ter beschikking staan.
Dit artikel onderscheidt vier aspecten van herstel en beschrijft zelfregulatie als de kern van zelfredzaamheid, zelfzorg en zelfbepaling. Vervolgens gaat het in op de vraag wat dit betekent voor de psychische zorg en in het bijzonder het functioneel herstel van cliënten.
Tot slot is een verantwoording opgenomen van het belang van methodiekontwikkeling en in dat kader het gebruik van de ICF.

Editie 1, 2015 Download artikel Kross et al over Self-Talk as a Regulatory Mechanism

Inloggen