Geweldloos verzet

Auteur(s): Ron Ottenbros
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Een impasse in de samenwerking, handelingsverlegenheid en een toenemend gevoel van machteloosheid bij verpleegkundigen zijn vaak het gevolg van situaties waarin de samenwerking met de patiënt onder druk staat. De strijd aangaan met de patiënt, of toegeven aan de eisen van de patiënt versterkt de vicieuze cirkel, waardoor de machteloosheid van de verpleegkundige alleen maar toeneemt. Geweldloos verzet is een effectieve methode om deze vicieuze cirkel te doorbreken en de machteloosheid te verminderen.

Editie 1, 2019 Download artikel

Inloggen