Gezinsbehandeling bij jongeren met een eetstoornis

Rubriek: Innovatie
Verpleegkundige Verpleegkundige specialisten

Eetstoornissen zijn ernstige psychiatrische stoornissen die doorgaans ontstaan in de adolescentie. Een eetstoornis heeft een immense impact op het gezin. Veelal neemt het kind vanuit de eetstoornis de regie over met als gevolg dat de hiërarchie en onderlinge relaties in een gezin verstoord raken. Het is daarom belangrijk de omgeving van het kind nauw te betrekken bij de behandeling.

Editie 4, 2018 Download artikel

Inloggen